Sandara Park – Sweatshirt

Korean Fashion LookBook: Sandara Park styling this sweatshirt outfit. What do you think?

Sandara Park - Sweatshirt

Rate: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Reviews: 2)